Wolfje02 » Mens en Gezondheid: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 van 242 in de rubriek Mens en Gezondheid

Mens en Gezondheid

Craniosynostose en in het bijzonder: trigonocephalie

Craniosynostose en in het bijzonder: trigonocephalie

Craniosynostose betekent: verbening van de schedelnaden. Eén of meer naden tussen de schedelbotplaten zijn te vroeg gesloten. Meestal gebeurt dit voor de geboorte zodat deze kinderen geboren worden me… Aandoeningen, 09-12-2010
Cri-du-chat syndroom: chromosoomafwijking, huilen als katje

Cri-du-chat syndroom: chromosoomafwijking, huilen als katje

Het cri-du-chat syndroom is een zeldzame chromosoomafwijking, per jaar worden er in Nederland drie tot vier kinderen geboren met dit syndroom. Baby’s die lijden aan dit syndroom hebben een typische ma… Aandoeningen, 26-01-2016
Darmkanker: symptomen, behandeling, bevolkingsonderzoek

Darmkanker: symptomen, behandeling, bevolkingsonderzoek

Bij darmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de darm. Kanker van de dunne darm is zeldzaam, kanker van de dikke darm en van de endeldarm komt in West-Europa vaak voor. Endeldarmkanker kom… Aandoeningen, 22-04-2013
DCD: motorische onhandigheid

DCD: motorische onhandigheid

DCD is een ontwikkelingsstoornis waar we de laatste jaren steeds meer van horen. Vroeger werd het ontwikkelingsdyspraxie genoemd of dyspraxie, maar internationaal is er gezocht naar een eenduidige ter… Kinderen, 23-10-2012
De Katwijkse ziekte leidt tot hersenbloedingen

De Katwijkse ziekte leidt tot hersenbloedingen

De Katwijkse ziekte (ook wel ziekte van Katwijk genoemd) is een erfelijke aandoening die tot hersenbloedingen leidt. De ziekte komt veel voor in Katwijk en is te herleiden tot één of twee families uit… Ziekten, 25-05-2014
De overgang: oorzaak, symptomen, klachten en behandeling

De overgang: oorzaak, symptomen, klachten en behandeling

Wat wordt er eigenlijk precies bedoeld als men zegt dat een vrouw in de overgang is? Je kunt de overgang omschrijven als de periode in het leven van een vrouw waarin de vruchtbaarheid minder wordt. De… Ziekten, 08-07-2012
De relatie tussen roken en het ontstaan van kanker

De relatie tussen roken en het ontstaan van kanker

Roken geeft de grootste kans om vroegtijdig te overlijden. Roken geeft niet alleen meer kans op longkanker maar ook op baarmoederkanker en nier- en blaaskanker. Van alle mensen die in Nederland overli… Aandoeningen, 24-10-2011
Diabetes mellitus: symptomen, behandeling en complicaties

Diabetes mellitus: symptomen, behandeling en complicaties

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is de meest voorkomende stofwisselingsstoornis. De ziekte wordt gekenmerkt door te veel glucose in het bloed. Er zijn twee hoofdtypen, deze staan als t… Ziekten, 30-10-2013
Downsyndroom: oorzaak, symptomen, bloedtest

Downsyndroom: oorzaak, symptomen, bloedtest

Downsyndroom wordt ook wel syndroom van Down of trisomie 21 genoemd. Het is een chromosoomafwijking die invloed heeft op de geestelijke groei en het uiterlijk. Het is de chromosoomafwijking die het me… Aandoeningen, 25-07-2013
Ebola: oorzaak, symptomen, behandeling, vaccin, Nederland

Ebola: oorzaak, symptomen, behandeling, vaccin, Nederland

Virale hemorragische koorts is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die teweeg worden gebracht door verschillende virusfamilies. Voorbeelden van de virussen: Ebola-virus, Lassa-virus, Marburg-v… Ziekten, 29-03-2014